www.dzieciom.pl - Fundacja Dzieciom "Zdążyć z Pomocą" OPP - Fundacja otacza opieką dzieci chore i niepełnosprawne z terenu całej Polski, a także placówki afiliacyjne: lecznicze, opiekuńcze i wychowawcze.

  

www.gabinetakuku.pl  - Centrum Wspomagania Rozwoju Dziecka "A Kuku" - gabinet rehabilitacji w Gdańsku, gdzie doskonali terapeuci prowadzą zajęcia indywidualne dla dzieci.

 

uniquecenter.pl - Cen­trum Te­ra­peu­tycz­ne "Uni­qu­eCen­te­r"  - ośrodek organizujący turnusy rehabilitacyjne stacjonarne w Warszawie oraz turnusy wyjazdowe, na których spotkać się można spotkać się z ho­li­stycz­nym po­dej­ściem medycyny da­le­kow­schod­niej (np. refleksologii) i terapii zachodnich.

 

rehabilitacja-marzenia.pl - MARZENIA Centrum Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży - ośrodek w Gołdapi działajacy przy malowniczo położonym Sanatorium Uzdrowiskowym Wital. Wspaniały personel dokładnie określający stan dziecka, zróżnicowana terapia (Lokomat ProV6, Armeo, TheraSuit, TheraTogs, basen, masaże, hydroterapia) oraz zabiegi dodatkowe, nie tylko dla małego pacjenta, ale także dla rodzica, tworzą jeden z najlepszych, moim zdaniem, ośrodków w Polsce.

 

www.stlouischildrens.org/pl - Szpital Dziecięcy w St. Louis Centrum Leczenia Spastyczności w Mózgowym Porazeniu Dziecięcym - strona w jezyku polskim dostarczajaca wszyskich informacji odnośnie zabiegu selektywnej selektywnej rizotomii grzbietowej (SDR) wykonywanego w Szpitalu Dziecięcym w St. Louis (USA).

 

www.darserca.org - Fundacja Dar Serca (Gift from the Heart Foundation) - Fundacja w Chicago, która pomaga niepełnosprawnym dzieciom i ich rodzinom przyjeżdżającym na leczenie do Stanów Zjednocznonych. Fundacja ułatwia kontakt ze szpitalem, konsulatem, pomaga w załatwieniu wizy i zniżek na przelot. Ponadto obejmuje dziecko i opiekuna całościową opieką po przyjeździe - mieszkanie, utrzymanie, transport i usługi tłumacza.

 

www.havenhousestl.org - HavenHouse - hotel-dom w St. Louis, USA, w którym mogą zatrzymać się rodziny będące pod opieką któregoś z miejskich szpitali za niewielkie, w porównaniu z hotelowymi, stawki. HavenHouse zapewnia bardzo dobre warunki zakwaterowania, wyżywienie, transport do szpitala, ale przede wszystkim ciepło i serdeczność.

 

www.centrumapf.pl - Centrum Audio-Psycho-Fonologii „ESPACE" - ośrodek zajmujący się wspieraniem funkcji słuchowej u dzieci i młodzieży, dzięki czemu następuje m.i.n poprawa koncentracji, jakości uczenia się oraz rozwijanie zdolności językowych i komunikacyjnych, a także zwiększanie kreatywności oraz poprawa zachowań społecznych. Centrum posiada oddziały w Warszawie, Rzeszowie i Gdyni.

 

www.eo-funktion.pl - Eo-Funktion Polska - firma zajmująca się sprzedażą na terenie Polski urządzenia do pionizacji aktywnej
i chodzika NF Walker.

 

www.tratwa.sos.pl - Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży TRATWA - TRATWA to ośrodek intensywnej rehabilitacji dla dzieci
i młodzieży położony w Steklinku k/Torunia, gdzie w trakcie 12-dniowego turnusu można korzystać z zajęć z pedagogiem, logopedą, hipoterapii, dogoterapii i innych form rehabilitacji ruchowej.


www.zabajka.home.pl - Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Zabajka 2 - Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Zabajka 2 położony jest w Złotowie nad jeziorem Zaleskim (35 km od Piły) woj. wielkopolskie. Zajmuje się organizowaniem czternastodniowych turnusów rehabilitacyjnych
dla osób niepełnosprawnych (z opiekunami) z terenu całego kraju oraz z zagranicy.

 

www.reha.lviv.ua - Międzynarodowa Klinika Rehabilitacji w Truskawcu - klinika rehabilitacyjna na Ukrainie dla pacjentów
z porażeniem mózgowym i innymi zaburzeniami neurologicznymi. W rehabilitacji stosuje metodę wypracowaną przez prof. Kozijavkina

 

www.ameryka.com.pl - Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce - Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce k. Olsztynka jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej zajmującym się usprawnianiem leczniczym w formie hospitalizacji. 

 

www.vojta.com.pl - Polskie Towarzystwo Terapeutów Metody Vojty - Strona internetowa Towarzystwa, na której udostępniono bazę certyfikowanych teapeutów, informacje o metodzie, szkoleniach i kursach, itp.